درخواست بررسی ایده

* عنوان درخواست  
* نام درخواست کننده  
* سن درخواست کننده  
* ایمیل درخواست کننده    
* شماره تماس درخواست کننده  
* موقعیت در آخرین وضعیت شغلی  
* هم اکنون جایی مشغول به کار هستید؟
* تعداد اعضای تیم استارت آپ    
* زمان بندی کاری اعضای تیم استارت آپ
* سوابق تحصیلی و شغلی بنیانگذاران  
* لطفا ایده یا استارت آپ خود را خیلی کوتاه توضیح دهید  
* چه مدت روی ایده خود کار کردید؟  
* آیا ایده خود مورد تحقیق و بررسی قرار داده اید؟ مارکت شما چه اندازه ایست؟  
* رقیبان کنونی و احتمالی شما چه کسانی هستند؟ مزیت رقابتی شما چیست؟  
* آیا شما یک وبسایت، دمو و یا محصول اولیه آماده دارید؟ آیا شروع به کار کرده اید؟ آیا کاربر و درآمد دارید؟ لطفا توضیح دهید  
* انتظار شما از شتابدهنده چیست؟  
* سرمایه مورد نیاز شما چقدر است و جزئیات آن را توضیح دهید  
افزودن یک فایل به لیست
با توجه به حجم بالای درخواست برای محافظت از فایل ارسالی لطفا نام فایل را به فرمت مشخص شده ارسال کنید و حتما باید انگلیسی باشد
Email_date_نام ایده -
مانند : sample-yahoo.com_1400_05_09_ideh1