فراخوان جذب و شتابدهی ایده های فناورانه حوزه سلامت

تاریخ رویداد: سه شنبه, 31 خرداد 1401

فراخوان ایده های فناورانه حوزه سلامت- فرصتی برای خلق ثروت از ایده های زیست پزشکی

مرکز نوآوری و شتابدهی رایاژن از شما دعوت می‌کند تا ایده های حوزه سلامت و زیست پزشکی خود را برای تجاری سازی ارسال نمایید. یادمان باشد ایده ای که در ذهن و دستان ماست همزمان هزاران نفر دیگر روی آن کار میکنند و اولین نفرات همیشه بهترین فرصت ها را دارند پس اگر ایده ای دارید از ارسال آن نترسید کارشناسان ما در شتابدهنده رایاژن از ایده های ارسالی شما محافظت میکند.

 

 • مهلت تاریخ ارسال: 31 خرداد 1401
 • ارزیابی ایده ها: 31 تیرماه 1401
 • محورهای:
  • سلامت هوشمند
  • فناوری های نوین در سلامت
  • کیت های تشخیصی و غربالگری
  • مکمل های دارویی