اصطلاحات مهم استارتاپی که باید بدانید (بخش سوم)

تاریخ نگارش: شنبه, 11 دی 1400

واژگان و اصطلاحات استارتاپی حوزه عملکرد استارتاپ

 

ارزیابی (Evaluation) :

هر سازمان‌ اهدافی دارد که برای بررسی میزان دست‌یابی به این اهداف باید به صورت مستمر ارزیابی صورت بگیرد و با توجه به بازخورد این ارزیابی، برنامه‌ریزی برای اجرای تغییرات مطابق با اهداف آن مجموعه انجام شود.

 

گزارش و شرح موفقیت (Success Story) :

گزارش و شرح موفقیت نمونه‌ای ملموس برای مخاطبین ایجاد می‌کند که یک ابزار مهم برای بازاریابی است و به سوالات مشتری از جمله زمان اجرا، بودجه و عملکرد پاسخ داده‌می‌شود.

 

نمودار چوب هاکی(Hockey Stick Growth) :

برای بررسی عملکرد سازمان، نموداری رسم می‌شود که نشان‌دهنده عملکرد آن می‌باشد که معمولاً رشد ناگهانی و بسیار سریع پس از یک دوره طولانی رشد خطی دارد. شکل این نمودار شبیه چوب هاکی است به همین دلیل به این نام معروف است.

 

شاخص کلیدی عملکرد (Key Performance Indicator)

برای ارزیابی عملکردهای مهم و اساسی سازمان شاخصی وجود دارد. این شاخص مشخص می‌کند که سازمان تا چه اندازه در رسیدن به اهداف کلیدی خود موفق بوده‌است.

 

منبع: https://karnakon.ir//