مراحل شتابدهی

تاریخ نگارش: دوشنبه, 14 اسفند 1402

شتابدهنده ها کمک می‌کنند تا سریعتر مراحل رشد را طی کنید مراحلی که در شتابدهنده رایاژن، برای هر شتابدهی باید بگذارنید شامل موارد زیر است :

 

 • مرحله اول ارسال اطلاعات ایده :

  ایده و افرادی که این ایده را پردازش کردند مهمترین معیار سرمایه گذاران خواهد بود بنابراین برای اینکه بتوانیم نظر اساتید فنی و سرمایه گذاران را به ایده شما جلب کنیم نیاز داریم تا اطلاعات جامعی از شما و کسب و کار نوپای شما داشته باشیم مطمئن باشید از ایده شما محافظت می‌کنیم ولی به این موضوع دقت کنید در همان لحظه که ایده ای که در سر دارید هزاران نفر دیگر نیز به آن ایده فکر می‌کنند چه بسا تعدادی هم در حال اجرای آن هستند پس بدون ترس ایده خودتان راارسال کنید.

  البته برای اینکه در سریعترین زمان مرحله ارزیابی ایده شما صورت بگیرد پیشنهاد می‌کنیم که موارد زیر را به عنوان مستندات ایده خود ارسال نمایید هر چقدر اطلاعات اولیه کاملتر باشد سرعت رشد هم بیشتر می‌شود:

   

  1. رزومه کامل  افراد گروهتان شامل اطلاعات شخصی، تجربیات و تحصیلات .
  2. زمینه اصلی ایده ( در کدام دسته آزمایشگاهی و ... )
  3. فناوری مورد استفاده
  4. حق ثبت اختراع در صورت مخترع بودن
  5. دیدگاه و مطالعات اندازه بازاری که شما انجام داده اید و یا اینکه چرا فکر می‌کنید این ایده میتواند بازار خوبی داشته باشد.
  6. اطلاعات مالی گروه کاری تان ( چقدر تا الان هزینه کردید، موارد ریز هزینه و  برآورد هزینه برای شروع کار)
  7. تحلیل SWOT یا نقاط قوت ، نقاط ضعف، فرصتهای کسب و کار مورد نظر و تهدیدهای کسب و کار که تا به الان ارزیابی کردید.
  8. ارزش گذاری ( میزان ارزشی که میتوانید برای بازار هدف خلق کنید، چه ارزشی خلق می‌کنید و این ارزش چند درصد خواسته مخاطبین شما است )
  9. سهامداران فعلی و میزان سهامشان
  10. ایده شما در چه مرحله است
  11. مستندات مجوزهای که در مورد ایده خود کسب کرده اید و یا باید کسب کنید.

   

 • مرحله دوم :

  ارزیابی ایده شما بر اساس مستندات ارسالی توسط متخصصان فنی و متخصصان کسب و کار شتابدهنده رایاژن

 • مرحله سوم :

  پس از انتخاب طرح شما و عقد قرارداد، با حضور شما جلساتی برای تامین امکانات اولیه و سرمایه گذاران برگزار می‌شود تا این امکانات اولیه برای تولید محصول اولیه در اختیار شما قرار بگیرد.

 • مرحله چهارم :

  طراحی مسیری برای مقیاس پذیری کسب و کار شما یعنی بررسی راهکارهای رشد کسب و کار که هزینه های مالی زیادی برای ارتقاء به سیستم تحمیل نکند.

 • مرحله پنجم :

  که مهمترین بخش هر کسب و کاری به حساب می آید نحوه دیده شدن محصول و برقراری ارتباط با مشتری است و ما در مجموعه شتابدهی رایاژن، جدیدترین روشهای بازارایابی و طراحی استراتژی کسب و کار را به شما آموزش می‌دهیم.

 • مرحله ششم :

  در این مرحله شما بطور رسمی یک کسب و کار مستقل هستید و باید به فروش و پشتیبانی و ارتقاء محصول بپردازید.

 

مراحل شتابدهی، شتابدهنده رایاژن